• Antares5ms
 • Aurora5ms
 • Beyla5ms
 • Cryptia4ms
 • Login5ms
 • Pandorium4ms
 • Proelium4ms
 • Apocalipsis114ms
 • Eclipse113ms
 • Login114ms
 • Babilonia113ms
 • login113ms
 • Gordion, Babylon, Thesan, Hespera5ms
 • login4ms
 • Login Server84ms
 • Teos, Gaia, Etain, Lailah, Gaia83ms