• Antares5ms
 • Aurora5ms
 • Beyla5ms
 • Cryptia4ms
 • Login4ms
 • Pandorium4ms
 • Proelium4ms
 • Apocalipsis113ms
 • Eclipse112ms
 • Login113ms
 • Babilonia113ms
 • login113ms
 • Gordion, Babylon, Thesan, Hespera5ms
 • login4ms
 • Login Server86ms
 • Teos, Gaia, Etain, Lailah, Gaia86ms